Kurucular

Mehmet Türker TAKCI

Araştırma Görevlisi
Gebze Teknik Üniversitesi
turkertakci@gtu.edu.tr
Elektronik Mühendisliği – 2011

Ali Emre GÜLEÇ

Araştırma Görevlisi
Gebze Teknik Üniversitesi
egulec@gtu.edu.tr
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği - 2010

Ayşe Aybike ŞEKER

Araştırma Görevlisi
Gebze Teknik Üniversitesi
aseker@gtu.edu.tr
Elektronik Mühendisliği - 2013

Mehmet KÜÇÜKGÖZ

Ar-Ge Mühendisi
Saykal Elektronik
mkucukgoz@hotmail.com
Elektronik Mühendisliği - 2014

Samet BAYRAK

Mimar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi BİMTAŞ
sametbayrak103@gmail.com
Mimarlık – 2015

Ali Eşref AYTAÇ

Ar-Ge Mühendisi
Siemens
aytacae@gmail.com
Bilgisayar Mühendisliği – 2014

Mahmut Erhan Avşaroğlu

Araştırmacı
Medipol Üniversitesi
avsaroglum@gmail.com
Moleküler Biyoloji ve Genetik - 2015